Needlepoint Goddess Polka Dot Round

$74.00

18m 

4.25” round

APCO-44