Pointsettia Medallion

$140.00
Measures 8x6 on 18m